นางคัทรียา คำจินะ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

 

 

 

 

  นางอำไพ เสวิกา   นางวราภรณ์ ขัติยะ  
  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  

 

       
    นางกนกวรรณ งามสม    
   
ตำแหน่ง ครู