นายสรรเสริญ ธรรมคุณ
   
   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
   
   
ครูชำนาญการ
   

 

       
   
นายธนรัตน์ เชื้อเมืองพาน
   
   
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
   
   
ครูอัตราจ้าง