Username
Password
   
 
Links Page

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 click
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 click
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 click
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ click
ยืนยันตนเองเพื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม click
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายสมชาย สันกลกิจ
ผู้อำนวยการ