ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
 
กิจกรรมปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาไทย)
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)