34-1 ประกาศเจตจำนงโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

34-2 ประกาศเจตจำนงโรงเรียน (ภาษาไทย)