34-1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (ภาษาไทย)
 
34-2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (ภาษาอังกฤษ)
 
34-1 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
34-1 นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาไทย)
 
34-1 นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)