Username
Password
   
 
Links Page

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าสวัสดิการในสถานศึกษา     รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ     รายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ     รายละเอียด

ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561     รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม     รายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนดรี ศิลปะและนาฏศิลป์     รายละเอียด

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน     รายละเอียด

โครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”     รายละเอียด

 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการสมชาย สันกลกิจ ปฏิบัติราชการวันเเรก ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยา
พิธีเปิดค่ายองค์รวมหลักสูตรลุ่มน้ำวาง ปี 2562
เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 

ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
 
 
     คนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่
     คนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่ ปี 2562