Username
Password
   
 
Links Page

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
กีฬา - กรีฑาสีภายใน ปี 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม สืบสานประเพณี ปอยออกหว่า
กษิณาลัย 61 คุณครูสมบูรณ์ คำฝั้น
เพื่อชุมชนกับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
กิจกรรม การพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Otsuma nakano high school ,japan
 

ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
 
 
     คนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรีเชียงใหม่