17-1 การแจ้งผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ผ่านระบบ SGS

17-2 การแจ้งข้อมูลการมาโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมนักเรียน สำหรับผู้ปกครอง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของนักเรียนในปกครอง ผ่านระบบ BKW APICATION

17-3 การสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคลผ่านระบบประกาศผลสอบของ สทศ ทางเว็บไซต์

17-4 การสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคลผ่านระบบประกาศผลสอบของ สทศ ทางโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน