ติดต่อโรงเรียน

 

ที่ตั้ง

 

 

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

   
๔๖๑ หมู่ ๔ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐
     
   
อีเมล์ : bkwschool@hotmail.com
     
   
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๔๘๙๑๗๐, ๐๘๑-๗๘๓๗๙๓๖
     
   
เบอร์โทรสาร : ๐๕๓-๔๘๙๑๑๖
     
     
 
แผนที่