เปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รายละเอียด

               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล กาเหว่า กล่าวเปิดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี โดยประธานชมรมผู้ปกครองและครู. และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ร่วมพิธีเเละเยี่มชมศุนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี