กิจกรรม ค่ายเยาวชนชุมชนคุณธรรม

รายละเอียด

               วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเยาวชนชุมชนคุณธรรม พลังบวรสืบสานปณิธานงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายฝันรักรีสอร์ท บ้านทิพย์มณี เเละบ้านน้ำต้น