การอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด

               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประเมินคุณภาพตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ " โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นายมงคล กาเหว่า เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องโสตโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม