เพื่อชุมชนกับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

รายละเอียด

               วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ชาวฟ้า ดำ กับกิจกรรมเพื่อชุมชนกับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แก่ประชาชน 8 อำเภอสายใต้ ทั้งอำเภอ.แม่วาง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ( เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ การบริการชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเราชาวฟ้า-ดำ เพื่ออำเภอแม่วางของเรา )