กิจกรรม การพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง

รายละเอียด

               วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คุณครู สรรเสริญ ธรรมคุณ พร้อมด้วยคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม