กิจกรรม ค่าย 3 ภาษา

รายละเอียด

               วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ) จัดกิจกรรม ค่าย 3 ภาษา และชาวต่างชาติทั้ง 3 ภาษาเข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนเเต่ละห้องในระดับมัธยมปลาย ได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ภาษาต่างประเทศที่บางชั้นเรียนอาจจะไม่เคยได้สัมผัส